5-letnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik mechatronik

 • technik hotelarstwa

 • technik agrobiznesu

 3-letnia szkoła branżowa I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 • mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • kucharz

 • mechatronik

 3-letnia szkoła branżowa I stopnia specjalna

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • pracownik pomocniczy ślusarza

 • pracownik pomocniczy w gastronomii

Branżowa Szkoła II Stopnia

 • technik pojazdów samochodowych

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik mechatroniki

KSZTAŁCIMY ZAWODY

MECHATRONIK

Mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do branży elektroniczno-mechatronicznej. Uczniowie podczas trzyletniej nauki nabywają umiejętności z dziedziny mechaniki i elektroniki.

Czytaj więcej

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej uczy się wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości, prac porządkowych na terenie obiektu.

Czytaj więcej

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności;  sporządzania potraw i napojów;

Czytaj więcej

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz uczy się: wykonywania elementów maszyn i urządzeń, naprawiania oraz konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Czytaj więcej

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn uczy się wykonywania zadań zawodowych: użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych.

Czytaj więcej

KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz uczy się wykonywania czynności zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Czytaj więcej

Technik Żywienia i usług gastronomicznych

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności kształtują prozdrowotny tryb życia oraz racjonalny sposób odżywiania. Uczniowie zdobywają umiejętności sporządzania i dekorowania potraw, organizacji procesu produkcji potraw z uwzględnieniem nowoczesnej technologii,  prawidłowej obsługi konsumenta, organizowania przyjęć i bankietów, zarządzania i współpracy w zespole, prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Czytaj więcej

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Absolwenci w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych.

Czytaj więcej

Technik mechatronik

Technik mechatronik jest zawodem dla wszystkich, którzy fascynują się nowymi technologiami. Mechatronika łączy w sobie kilka różnych nowoczesnych dziedzin jak elementy elektroniczne, informatyczne, mechaniczne z automatyką i robotyką.

Czytaj więcej

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Czytaj więcej

Aktualności

 • Gdański Tydzień demokracji

  W Europejskim Centrum Solidarności odbywa się już 6 z kolei Gdański Tydzień Demokracji.
 • Wykaz podręczników - aktualizacja

  Wykaz podręczników z Historii,Wiedzy o społeczeństwie,Historia i Terażniejszość w roku szkolnym 2022/2023.
 • kiermasz używanych podręczników

  Zapraszamy na K I E R M A S Z używanych podręczników organizowany przez Bibliotekę Szkolną oraz nauczycieli Panią Martę Kijak i Alicję Kwiatkowską. Od 4 września rozpoczynamy zbiórkę starych podręczników. Książki możecie przynosić do biblioteki (sala 101), sali numer 4(Pani Marta Kijak), sali 108(Pani Alicja Kwiatkowska). Zbiórka będzie trwać do 13 września. Datę kiermaszu podamy w najbliższym czasie. UWAGA: Właściciel podręczników wpisuje ołówkiem na stronie tytułowej sprzedawanych książek: swoje imię i nazwisko, klasę oraz proponowaną cenę. Można przylepić karteczkę. Rozliczenia za sprzedaż podręczników dokonywane będą po zakończonym kiermaszu w bibliotece(201). Na tablicy ogłoszeń szkolnych zostanie wywieszona lista sprzedanych pozycji. Po zakończeniu kiermaszu uczniowie zobowiązani są do odbioru nie sprzedanych książek w bibliotece szkolnej do końca września. (Biblioteka szkolna jedynie pośredniczy między uczniami w sprzedaży i zakupie podręczników szkolnych, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych)
 • zebranie z rodzicami 06.09.2022

  Uwaga!!  W najbliższy wtorek 6 września o godz. 17:00 zapraszamy wszystkich rodziców uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia na zebranie z wychowawcami klas. 
 • ogłoszenie

  Uwaga!!  Szkoła branżowa II stopnia mechatronik przychodzi na rozpoczęcie roku szkolnego jutro 1 września na 8:00 rano, z kolei szkoła branżowa II stopnia w zawodzie technik żywienia i technik pojazdów samochodowych rozpoczyna zajęcia w najbliższy poniedziałek 5 września o godz. 15:00.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl