Zapraszamy na K I E R M A S Z używanych podręczników organizowany przez Bibliotekę Szkolną oraz nauczycieli Panią Martę Kijak i Alicję Kwiatkowską.
Od 4 września rozpoczynamy zbiórkę starych podręczników. Książki możecie przynosić do biblioteki (sala 101), sali numer 4(Pani Marta Kijak), sali 108(Pani Alicja Kwiatkowska). Zbiórka będzie trwać do 13 września. Datę kiermaszu podamy w najbliższym czasie.
UWAGA:
Właściciel podręczników wpisuje ołówkiem na stronie tytułowej sprzedawanych książek: swoje imię i nazwisko, klasę oraz proponowaną cenę. Można przylepić karteczkę.
Rozliczenia za sprzedaż podręczników dokonywane będą po zakończonym kiermaszu w bibliotece(201). Na tablicy ogłoszeń szkolnych zostanie wywieszona lista sprzedanych pozycji.
Po zakończeniu kiermaszu uczniowie zobowiązani są do odbioru nie sprzedanych książek w bibliotece szkolnej do końca września.
(Biblioteka szkolna jedynie pośredniczy między uczniami w sprzedaży i zakupie podręczników szkolnych, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści finansowych)

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl