OD PONIEDZIAŁKU 1 LUTEGO 2021 ROKU  ROZPOCZYNAMY AUTORSKI PROJEKT DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY PT:

 “WYZWANIE MASZEROWANIE edycja dla szkół”.

Czas TRWANIA - 5 tygodni

START: 01.02.2021

KONIEC: 7.03.2021

ORGANIZATORZY: Nauczyciele WF ZSR CKP Rusocin

CEL

  • Aktywizacja sportowa uczniów i nauczycieli, która została znacznie obniżona w związku ze zdalnym nauczaniem, 

  • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym tj otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,  

  • wyeliminowanie/ obniżenie do minimum siedzącego trybu życia, 

  • dbanie o zdrowie, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, samopoczucie psychiczne i fizyczne

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WYZWANIU: 

Wszyscy UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ZSR CKP RUSOCIN

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WYZWANIU: 

Uczniowie - udział w wyzwaniu jest oceniany, poprzez sportowa aktywizację można uzyskać dobrą ocenę z WF i podnieść średnią ocen, dodatkowo za każdy tydzień udziału przyznajemy punkty, które są wliczane do ogólnej klasyfikacji danej klasy.

Nauczyciele i pracownicy ZSR CKP Rusocin - by dać dobry przykład swoim uczniom, zadbać o swoje zdrowie.

Każda aktywność zarówno uczniów, nauczycieli jak i pracowników ZSR CKP Rusocin zostanie zliczona i dodana do klasyfikacji ogólnej każdej klasy podczas DNIA SPORTU ZSR CKP Rusocin (planowany termin - czerwiec 2021 r.).

Ponadto co tydzień będziemy wybierać liderów tygodnia - osoby, które w danym tygodniu wykonały największą ilość kroków.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl