STRONA GŁÓWNA

LCNK

Oferta edukacyjna

Aktualności

Informacje

Historia

Plan lekcji

Praktyczna nauka zawodu

Sport

Internat

Galeria obrazów

Absolwenci
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
ZSRCKP imienia Macieja Rataja w Rusocinie
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Technikum Hotelarskie
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Ślusarz
Kucharz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ANKIETA ZSZS FORMAT .doc
ANKIETA SZKOŁA ZAWODOWA FORMAT .doc
ANKIETA TECHNIKUM FORMAT .doc
Regulamin - Załącznik 1
Regulamin - Załącznik2
Technikum Hotelarskie

 

zawód: technik hotelarstwa

PREDESPOZYCJE PSYCHICZNE I FIZYCZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU:
■Bardzo dobry stan zdrowia,
■Pełnasprawność fizyczna i ruchowa,
■Dobra aparycja i wysoka kultura osobista,
■Samodzielność, pracowitość, dokładność, refleks, podzielność uwagi,
■Poczucie estetyki,
■Umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów,
■Opiekuńczość i życzliwość,
■Zmysł organizacyjny,
■Zdyscyplinowanie.
 

DO ZADAŃ TECHNIKA HOTELARSTWA NALEŻĄ:

■Obsługa gości,
■Sprzedaż usług hotelarskich,
■Utrzymywanie czystości i porządku wzakładzie hotelarskim,
■Organizowanie usług gastronomicznych,
■Współpraca z biurami podróży,
■Promocja usług hotelarskich.
■MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego może być zatrudniony na stanowiskach technika w obiektach bazy noclegowej:

■hotelach,
■schroniskach,
■motelach,
■pesjonatach,
■kempingach,
■domach wycieczkowych,
■polach biwakowych,
■recepcji i części parterowej hotelu,
■części noclegowej hotelu,
■hotelowym dziale gastronomicznym

Technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA W CZTEROLETNIM TECHNIKUM HOTELARSTWA.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, obejmuje on następujące zagadnienia:
1. Organizacja pracy w hotelarstwie
2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie
3. Obsługa konsumenta
4. Obsługa informatyczna w hotelarstwie
5. Marketing usług hotelarskich
6. Język obcy zawodowy
7. Zajęcia praktyczne

W ciągu 4-letniego cyklu kształcenia uczeń odbywa w klasie II, III i IV praktyki zawodowew renomowanych trójmiejskich hotelach lub za graniczne.

  
STRONA GŁÓWNALCNKOferta edukacyjnaAktualnościInformacjeHistoriaPlan lekcjiPraktyczna nauka zawoduSportInternatGaleria obrazówAbsolwenci