MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Umiejętności zdobywane podczas zajęć:

 • przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia;
 • sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • ustalania i usuwania usterek w zespołach i układach pojazdów;
 • dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu;
 • sprawdzania i ustawiania zbieżności kół pojazdu;
 • kontrolowania i ustawiania świateł pojazdu;
 • wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
 • mycia oraz czyszczenia części i podzespołów,
 • sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
 • organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych?

 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów
 • Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Działalność gospodarcza, komunikacja społeczna i organizacja pracy w zespole
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Uzdolnienia i zainteresowani techniczne , zdolność koncentracji , cierpliwość , wytrzymałość i umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami. Dobry zmysł orientacji przestrzennej i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, fabrykach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach naprawczych. Możesz założyć własny warsztat.

Dlaczego warto wybrać zawód mechanika pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie?

 • praktyczna nauka zawodu u najlepszych pracodawców (Vw, Skoda, Renault, Mercedes, Volvo Opel),
 • zajęcia teoretyczne oraz część zajęć praktycznych prowadzona jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – wycieczki dydaktyczne, kółka zainteresowań,
 • prawo jazdy kat.B – nieodpłatne,
 • autodrom do nauki jazdy,
 • internat,

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl