PROPONOWANE TERMINY ZJAZDÓW

W 2021 ROKU 

1. 09 - 10. 10.2021

2. 23 - 24.10.2021

3. 06 - 07.11.2021

4. 20 - 21.11.2021

5. 04 - 05. 12.2021

6. 18 - 19.12.2021

 

Wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych na studiach podyplomowych z Rolnictwa w Rusocinie

w roku akademickim 2021/22

    1. Łąkarstwo z elementami nasiennictwa: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

    Agroturystyka z ekologią: wykłady 5 godz. ćwiczenia -5 godzin, dr inż. Sławomir Niecko

 

     2. Ekonomika i Organizacja gospodarstw rolnych:  wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

     Rachunkowość rolnicza: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin, dr inż. Daniel Roszak

 

     3. Zasady chowu zwierząt gospodarskich:  wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin

     Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin, dr inż. Andrzej Baranowski

 

    4. Postęp biologiczny w rolnictwie z elementami nasiennictwa: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

    Chemia rolna z elementami gleboznawstwa:  wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin, dr inż. Sławomir Bieliński

 

    5. Technika rolnicza: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

   Informatyka w agrobiznesie (Nowoczesne technologie w rolnictwie): wykłady 5 godz. ćw. -5 godzin, mgr inż. Krzysztof Niecko

 

    6. Technologie uprawy roli i roślin:   wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin, mgr inż. Marek Urbanek

 

    7. Informatyka w agrobiznesie (Nowoczesne technologie w rolnictwie): wykłady 5 godz, dr inż. Andrzej Borusiewicz

 

    8. Ochrona roślin i monitoring  środowiska rolniczego: : wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin, dr inż. Tadeusz Bąkowski

   

    9. Doradztwo, marketing programy unijne i rynki rolne w UE: wykłady 10 godz. ćwiczenia -10 godzin, dr Grzegorz Grzelak

 

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl