TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK HOTELARSTWA

 • Samodzielność, pracowitość, dokładność, refleks, podzielność uwagi,
 • Poczucie estetyki,
 • Umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów,
 • Opiekuńczość i życzliwość,
 • Zmysł organizacyjny,
 • Zdyscyplinowanie.

DO ZADAŃ TECHNIKA HOTELARSTWA NALEŻĄ:

 • Obsługa gości,
 • Sprzedaż usług hotelarskich,
 • Utrzymywanie czystości i porządku w zakładzie hotelarskim,
 • Organizowanie usług gastronomicznych,
 • Współpraca z biurami podróży,
 • Promocja usług hotelarskich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego może być zatrudniony na stanowiskach technika w obiektach bazy noclegowej:

 • hotelach,
 • schroniskach,
 • motelach,
 • pesjonatach,
 • kempingach,
 • domach wycieczkowych,
 • polach biwakowych,
 • recepcji i części parterowej hotelu,
 • części noclegowej hotelu,
 • hotelowym dziale gastronomicznym

Technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Po ukończeniu szkoły uzyskuje następujące kwalifikacje:
T.11 planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

PROGRAM KSZTAŁCENIA W CZTEROLETNIM TECHNIKUM HOTELARSTWA.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, obejmuje on następujące zagadnienia:
1. Organizacja pracy w hotelarstwie
2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie
3. Obsługa konsumenta
4. Obsługa informatyczna w hotelarstwie
5. Marketing usług hotelarskich
6. Język obcy zawodowy
7. Zajęcia praktyczne

W ciągu 4-letniego cyklu kształcenia uczeń odbywa w klasie II, III i IV praktyki zawodowe w renomowanych trójmiejskich hotelach lub praktyki zagraniczne.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl