TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

KWALIFIKACJE

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw techniki,
 • eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych,
 • marketingu i zarządzania firmą,
 • przygotowania biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej,
 • obsługi i pracy ciągnikiem rolniczym, maszynami rolniczymi, kombajnem zbożowym,
 • obsługi profesjonalnych programów komputerowych wykorzystaniem zasobów Internetu,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym,
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych..

Ponadto uczeń uzyskuje:

 • prawo jazdy kat. „B”;
 • prawo jazdy kat. „T”
 • a także świadectwo ukończenia kursu operatora kierowcy kombajnów zbożowych i rolniczych maszyn samobieżnych które daje uprawnienia do pracy tymi pojazdami.

Kształcenie zawodowe uczeń będzie realizował w szkolnych warsztatach napraw pojazdów.

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl