Technik Żywienia

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego może:

1) rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z gastronomią, cateringiem i organizacją imprez okolicznościowych;

2) podjąć pracę w każdym obiekcie gastronomicznym: barze, restauracji, kawiarni, stołówce domu wczasowego, restauracji hotelu i innych;

3) po zdaniu egzaminu maturalnego podjąć dalszą edukację na uczelni wyższej na każdym kierunku lub wybrać studiaœściśle związane z profilem technikum, czyli dietetyka, nauka o żywieniu, towaroznawstwo, hotelarstwo i turystyka.

Podczas nauki zawodu uczeń zdobywa wiadomości z zakresu następujących przedmiotów:

– wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

– działalność gospodarcza w gastronomii

– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

– język obcy w gastronomii

– zasady żywienia

– organizacja produkcji gastronomicznej

– usługi gastronomiczne

– pracownia gastronomiczna

– pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

– pracownia obsługi klienta

W ciągu 4-letniego cyklu kształcenia uczeń odbywa (w klasie III) praktyki zawodowe w renomowanych trójmiejskich hotelach i zakładach gastronomicznych lub praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły uzyskuje się następujące kwalifikacje:

T.6 – Sporządzanie potraw i napojów (egzamin w III klasie)

T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin w IV klasie)

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez OKE na terenie szkoły.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl