Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.

 

Od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,

 • 2 podpisanych zdjęć,

 • karty zdrowia ucznia,

 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 2 sierpnia 2021r.) Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu oraz termin dostarczenia zaświadczenia.) Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. )

 • 2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

REKRUTACJA 2021/2022

 • skierowania do lekarza medycyny pracy dla osób zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie proszę odbierać w sekretariacie szkoły od 26 lipca godz. 8.00-14.00

 • Lekarz medycyny pracy przyjmuje kandydatów do szkoły 30 lipca 2021r. godz. 7.00-17.00 bez wcześniejszej rejestracji. Kandydat niepełnoletni, który na badanie uda się bez rodzica musi posiadać pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie badania.

(koszty badania ponosi szkoła)

 • Miejsce przeprowadzenia badań:

MEDICAL Tczew ul. Wojska Polskiego 5a Tel. 58 501 01 21

 • Kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie nie stawią się na badania lekarskie będą zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wykonanego na własny koszt.

 • Zaświadczenia od lekarza proszę złożyć w sekretariacie szkoły do 2 sierpnia do godz. 14.00

 • W przypadku niedotrzymania terminu obowiązują przepisy Regulaminu rekrutacji.

 

Już 1 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00

zapraszamy na dzień otwarty szkoły!

 

Plan Dnia Otwartego

1.Projekcja filmu o szkole

2.Zwiedzanie szkoły, pamiątkowych gablot, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, na którym odbędzie się Półfinał Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej

3. Zwiedzanie budynku internatu z pracowniami
gastronomicznymi i hotelarskimi

4. Zwiedzanie warsztatów szkolnych – prezentacja pracowni warsztatowych

5. Pokaz maszyn rolniczych klasy patronackiej na autodromie.

5. Pieczenie kiełbasek

6. Pokazy i jazdy próbne na autodromie – Automobilklub Morski Gdynia

7. Inne atrakcje

Serdecznie zapraszamy

 

Nabór Pomorze - logowanie dla absolwenta

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 17 maja 2021r.

Szczegółowe informacje pod linkami :

http://zsrckp.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji

http://zsrckp.edu.pl/rekrutacja/kryteria

http://zsrckp.edu.pl/rekrutacja/wymagane-dokumenty

Jeśli chcesz aplikować do naszej szkoły kliknij na podany poniżej link

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Link będzie aktywny od 17 maja 2021r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru – serdecznie zapraszamy

 

  5-letnie technikum na podbudowie szkoły podstawowej:

 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 • technik hotelarstwa

 • technik mechatronik

 3-letnia szkoła branżowa I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 • mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • kucharz

 • mechatronik

 3-letnia szkoła branżowa I stopnia specjalna

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • pracownik pomocniczy ślusarza

 • pracownik pomocniczy w gastronomii

czytaj więcej

KSZTAŁCIMY ZAWODY

MECHATRONIK

Mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Jest on przypisany do branży elektroniczno-mechatronicznej. Uczniowie podczas trzyletniej nauki nabywają umiejętności z dziedziny mechaniki i elektroniki.

Czytaj więcej

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej uczy się wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości, prac porządkowych na terenie obiektu.

Czytaj więcej

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności;  sporządzania potraw i napojów;

Czytaj więcej

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz uczy się: wykonywania elementów maszyn i urządzeń, naprawiania oraz konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Czytaj więcej

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn uczy się wykonywania zadań zawodowych: użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych.

Czytaj więcej

KUCHARZ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz uczy się wykonywania czynności zawodowych: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Czytaj więcej

Technik Żywienia i usług gastronomicznych

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności kształtują prozdrowotny tryb życia oraz racjonalny sposób odżywiania. Uczniowie zdobywają umiejętności sporządzania i dekorowania potraw, organizacji procesu produkcji potraw z uwzględnieniem nowoczesnej technologii,  prawidłowej obsługi konsumenta, organizowania przyjęć i bankietów, zarządzania i współpracy w zespole, prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Czytaj więcej

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Absolwenci w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych.

Czytaj więcej

Technik mechatronik

Technik mechatronik jest zawodem dla wszystkich, którzy fascynują się nowymi technologiami. Mechatronika łączy w sobie kilka różnych nowoczesnych dziedzin jak elementy elektroniczne, informatyczne, mechaniczne z automatyką i robotyką.

Czytaj więcej

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Czytaj więcej

TECHNIK HOTELARSTWA

PREDESPOZYCJE PSYCHICZNE I FIZYCZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU:  bardzo dobry stan zdrowia, pełna sprawność fizyczna i ruchowa, dobra aparycja i wysoka kultura osobista, poczucie estetyki, zmysł organizacyjny, zdyscyplinowanie.

Czytaj więcej

Aktualności

 • Jubileusz 50 lecia

  Jubileusz 50 lecia Zespółu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie odbędzie się dnia 17 września 2021 roku.    Program:   - 8.00 - msza święta (Kościół Rzymskokatolicki Sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej - Łęgowo); - 9.30 - uroczysta akademia jubileuszowa (przewidujemy wiele atrakcji); - 11.00 - 14.00 - zwiedzanie szkoły i pracowni kształcenia zawodowego; prelekcje, pokazy maszyn rolniczych; - 18.00 - BAL  ABSOLWENTÓW   Bal Absolwentów to wspaniała okazja do spotkania po latach szkolnych przyjaciół i nauczycieli, jak również do celebrowania obchodzonego w naszej szkole jubileuszu 50. rocznicy! Gwarantujemy moc atrakcji oraz zabawę do białego rana w znakomitym towarzystwie, oczywiście - z oprawą muzyczną!   Uwaga! Zapisy na BAL ABSOLWENTÓW będą prowadzone Do 5.09.2021 roku. Zgłaszamy się telefonicznie! Sekretariat Szkoły 58 301-00-78. Koszt udziału w imprezie wynosi 100 zł / osoba (catering, oprawa muzyczna). Wpłaty dokonujemy na konto jubileuszowe: Nr konta 60 1140 2004 0000 3102 8144 0660     Zapraszamy wszystkich absolwentów do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu! Będziemy mieli okazję nie tylko spotkać się i powspominać, ale także wspólnie pobawić się i spędzić wspaniale ten czas!   ZSR CKP
 • Rozdanie świadectw klas czwartych.

   30 kwietnia 2021 r. nasi tegoroczni absolwenci spotkali się z wychowawcami i odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl