ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Konkurs z języka niemieckiego

Was weiβt du über die deutschsprachigen Länder?

Termin:   28.02.2017r

 

Serdecznie zapraszam chętnych uczniów z klas pierwszych i drugich TH, TŻ, TMR, TM   do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie z wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego!!!

 

Niemcy, Austria, Lichtenstein,

Luxemburg i Szwajcaria!!!

 

CEL KONKURSU:

– rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim

– wiedza o krajach niemieckojęzycznych

– zdobywanie wiedzy o kulturze, historii i obyczajach

– nabywanie uczciwej rywalizacji

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: Renata Michaluk

Zgłoszenia do dnia: 16.02.2017r.