ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Technik turystyki wiejskiej

Turystyka wiejska jest formą turystyki odbywającą się na terenach wiejskich wykorzystującą walory życia na wsi takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które stanowią główną atrakcję. Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich. Uczy wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach wczasowych itp.

Kwalifikacje: T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Nauczane przedmioty: – Podstawy przedsiębiorczości – Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – Język obcy w turystyce – Produkcja rolnicza – Usługi agroturystyczne – Obsługa turystyczna – Prowadzenie produkcji rolniczej – Usługi żywieniowe – Usługi noclegowe

Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa agroturystyczne
  • biura podróży
  • hotele i pensjonaty
  • gospodarstwa rolne zajmujące się agroturystyką
  • ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne

Nauka w zawodzie technik turystyki wiejskiej daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz turystycznych.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane we wszystkich państwach Unii Europejskiej.