ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

INTERNAT

Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie i mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, z nowocześnie wyposażoną kuchnią i przestronną stołówką.

Jest internatem koedukacyjnym przeznaczonym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

To placówka zapewniająca wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Na jej terenie obowiązują zasady charakterystyczne dla takich placówek (regulamin, określony plan dnia, nadzór-kontrola postępów w nauce wychowanków).

W internacie odbywają się różnego rodzaju imprezy i uroczystości np. “otrzęsiny”, czyli wprowadzanie mieszkańców klas pierwszych do grona społeczności internackiej czy też ogniska na pożegnanie maturzystów. Są to świetne okazje do lepszego poznania się, zintegrowania i zaprzyjaźnienia.

Tradycją internatu są spotkania wigilijne, na które młodzież zaprasza dyrekcję szkoły i swoich wychowawców. Częstymi gośćmi na tych spotkaniach są również byli wychowankowie, którzy chętnie przyjeżdżają do internatu i z sentymentem wspominają w nim pobyt. Na ten bardzo uroczysty wieczór młodzież przygotowuje program bożonarodzeniowy i wspólną kolację wigilijną.

Młodzież internacka bierze również udział w zawodach sportowych organizowanych dla wychowanków burs i internatów.

 

swietlica swietlica1

 

 

 

Name:
Email:
5 + 8 = ?
Subject:
Message: