ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych na studiach podyplomowych z Rolnictwa w Rusocinie

 

1. dr inż. Józef Puczyński
Łąkarstwo z elementami nasiennictwa: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
Postęp biologiczny w rolnictwie: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

2. dr inż. Daniel Roszak
Ekonomika i Organizacja gospodarstw rolnych: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin
Rachunkowość rolnicza: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

3. dr inż. Andrzej Baranowski
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin
Zasady chowu zwierząt gospodarskich: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin

4. lek. wet. Danuta Godlewska
Podstawy fizjologii i żywienie zwierząt: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin

5. mgr Maciej Macieboch
Agroturystyka z ekologią: wykłady 5 godz. ćwiczenia -5 godzin

6. mgr inż. Marek Urbanek
Technologie uprawy roli i roślin: wykłady 15 godz. ćwiczenia -15 godzin

7. dr inż. Andrzej Borusiewicz / mgr inż. Krzysztof Niecko
Informatyka w agrobiznesie: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

8. dr inż. Tadeusz Bąkowski
Ochrona roślin: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin

9. dr Grzegorz Grzelak
Rynki rolne i pozyskiwanie funduszy z UE: wykłady 10 godz. ćwiczenia -10 godzin

10. dr inż. Sławomir Niecko
Technika rolnicza: wykłady 10 godz. ćwiczenia -5 godzin