Elektryk

Trzyletnia branżowa szkoła

I STOPNIA

ZAWÓD: Elektryk

Nr zawodu: 741103

Kwalifikacja:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Zawód elektryka jest bardzo poszukiwanym zawodem i atrakcyjnym na rynku pracy. Praca elektryka związana jest z odpowiedzialnością, gdyż wykonywanie czynności napraw serwisowych urządzeń i maszyn oraz sieci elektroenergetycznych wpływają na bezpieczeństwo osób korzystających z zasilanych prądem instalacji elektrycznych.

 Absolwent w zawodzie elektryk może znaleźć zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach:

  • wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
  • wykorzystujących energię elektryczną,
  • produkujących i serwisujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
  • handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego,
  • projektujących i instalujących instalacje elektryczne.

 Absolwenci mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskać tytuł TECHNIKA ELEKTRYKA i po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.