Mechatronik

Trzyletnia branżowa szkoła

I STOPNIA

Zawód: Mechatronik nr 742118

Kwalifikacje zawodowe:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Patronat nad kierunkiem objęła firma: Flextronics International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Malinowska 28 

Po ukończeniu trzyletniej szkoły branżowej absolwent  może podjąć pracę w dużych nowoczesnych przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym wykorzystując umiejętności związane z budową, działaniem, obsługą i programowaniem urządzeń automatycznych, sterowanych mikroprocesorami, których cechą charakterystyczną jest inteligentne sterowanie układami wykonawczymi poprzez różnego rodzaju czujniki.

 Absolwenci mogą również kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskać tytuł TECHNIKA MECHATRONIKA i po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.