Rekrutacja 2020/21

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Od 13 do 18 sierpnia 2020r. kandydaci umieszczeni na listach składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
  • odpisu aktu urodzenia,
  • 2 podpisanych zdjęć,
  • karty zdrowia ucznia,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. )
  • 19 sierpnia 2020 r.- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  • Od 10 sierpnia 2020r. szkoła wydaje skierowania na badania. – odbiór w sekretariacie szkoły
  • Osoby niezakwalifikowane proszone są o kontakt z sekretariatem

***

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY na rok szkolny 2020/2021

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

LP.Nazwisko i imię
 1.Benedyk Filip
 2.Fierek Karol
 3.Gornowicz Kamil
 4.Heksel Kacper
 5.Kamiński Maciej
 6.Kotowski Kamil
 7.Kowalczyk Kamil
 8.Kusio Olivier
9. Magrean Tomasz
 10.Massowa Mateusz
 11.Mateńko Tomasz
 12.Strzelka Paweł
 13.Świątyński Olaf
 14.Świdliński Maksymilian
 15.Ulenberg Dawid
 16.Walecki Kacper
 17.Zieliński Dominik

REKRUTACJA 2020/2021

TECHNIK MECHATRONIK

LP.Nazwisko i imię
 1.Augustyniak Jakub
 2.Dobrodziej Dawid
 3.Drąg Oskar
 4.Dudek Dominik
 5.Hapka Paweł
 6.Jukiewicz Bartosz
7. Kuszel Adrian
 8.Lichoń Kamil
 9.Matras Piotr
 10.Morawski Karol
 11.Niemand Damian
12. Pulkowski Konrad
 13.Słowik Marceli
 14.Stasieluk Bartłomiej
 15.Sułek Oskar
 16.Woliński Wojciech
 17.Żeromski Jakub

REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Branżowa MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

LP.Nazwisko i imię
 1.Baran Przemysław
 2.Barwik Ireneusz
 3.Bąk Jakub
 4.Bury Ksawery
 5.Fijał Bartosz
 6.Filan Klaudiusz
 7.Furman Dorian
 8.Gojke Adrian
 9.Greber Mateusz
 10.Gromadziński Jakub
 11.Jagmin Stanisław
 12.Jakubek Oskar
 13.Kopeć Zbigniew
 14.Kowalczyk Karol
 15.Koza Karol
 16.Masztalerz Mikołaj
 17.Matolicz Mateusz
 18.Motyliński Adrian
 19.Nowicki Adrian
 20.Piekarek Patryk
 21.Piepiórka Szymon
 22.Preś Adrian
 23.Proszowski Kacper
 24.Rebiszka Sebastian
 25.Sajkowicz Sebastian
 26.Siemaszko Robert
 27.Sirocki Mateusz
 28.Skóra Paweł
 29.Skrodiuk Damian
 30.Styś Mateusz
 31.Szulejewski Artur
 32.Tarczyński Mateusz
 33.Wiśniewski Sławomir
 34.Zawadzki Kacper

REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Branżowa MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

LP.Nazwisko i imię
 1.Barczykowski Dariusz
 2.Czajka Andrzej
 3. Dajda Seweryn
 4.Głowacki Miłosz
 5.Gromadziński Karol
 6.Gwizdała Kryspin
 7.Hennig Jakub
 8.Jarosz Szymon
 9.Kaczmarek Jakub
 10.Kaczor Wojciech
 11.Kapusta Kacper
 12.Kiedrowski Kacper
 13.Kozieł Wojciech
 14.Lewandrowski Konrad
 15.Literski Karol
 16.Markowski Kazimierz
 17.Mazuch Jakub
 18.Michalski Kacper
 19.Michta Bartosz
 20.Michta Stanisław
 21.Pętlak Patryk
 22.Piechociński Bartłomiej
 23.Rachubka Kacper
 24.Samuszewski Jakub
 25.Sielski Krzysztof
 26.Sildatk Robert
 27.Smoter Jakub
 28.StormowskiMateusz
 29.Szal Sebastian
 30.Szarmach Dawid
 31.Zawadka Bartosz

REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Branżowa  MECHATRONIK

LP.Nazwisko i imię
 1.Bugaj Dawid
 2.Dzhabinskyi Maksym
 3.Fiderer Bartosz
 4.Gajkowski Przemysław
 5.Gara Dorian
 6.Gmyrek Kamil
 7.Hermann Paweł
 8.Ilia Nikolaiev
 9.Jaroszek Alex
 10.Jaszak Karol
 11.Kalbarczyk Piotr
 12.Kempik Mateusz
 13.Krasniuk Artem
 14.Krystkowiak Kacper
 15.Kwiatek Kuba
 16.Marnocha Jakub
 17.Możuch Karol
 18.Patrzałek Nikodem
 19.Pokrywczyński Mateusz
 20.Skrzyńska Oliwia
 21.Stark Adam
 22.Szwedowski Wiktor
 23.Szymański Kacper
 24.Śmistek Przemysław
 25.Turzyński Tomasz
 26.Tyburski Bartosz
 27.Witkowski Jakub
 28.Wnuk Jakub
 29.Wołoszka Kajetan

REKRUTACJA 2020/2021

Szkoła Branżowa KUCHARZ

LP.Nazwisko i imię
 1.Akhunova Veronika
 2.Brzeziński Arkadiusz
 3.Bukowska Natalia
 4.Dawidczyk Natalia
 5.Deja Wojciech
 6.Formela Magdalena
 7.Gawryś Magdalena
 8.Gliszczyńska Lidia
 9.Głowienka Wiktor
 10.Grochowska Natalia
 11.Janus Martyna
 12.Kapusta Dariusz
 13.Karpińska Malwina
 14.Khil Maksym
 15.Klasa Katarzyna
 16.Klein Karol
 17.Kolbusz Oliwia
 18.Kozyra Wioletta
 19.Kryniewska Julia
 20.Lenartowska Marta
 21.Lis Dawid
 22.Malinowski Patryk
 23.Michta Anna
 24.Murawska Klaudia
 25.Ochał Weronika
26. Paczesna Wiktoria
 27.Plata Klaudia
 28.Rumkowska Ewelina
 29.Tarczyński Kornel
 30.Tucholski Dawid
 31.Tymofieieva Tetiana
 32.Utkina Olena
 33.Waluś Nikola
 34.Wiśniewska Weronika
 35.Wnuk-Lipiński Piotr
 36.Żyła Karol