ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

TECHNIK HOTELARSTWA

Zawód: technik hotelarstwa

PREDESPOZYCJE PSYCHICZNE I FIZYCZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU:
– Bardzo dobry stan zdrowia,
– Pełna sprawność fizyczna i ruchowa,
– Dobra aparycja i wysoka kultura osobista,
– Samodzielność, pracowitość, dokładność, refleks, podzielność uwagi,
– Poczucie estetyki,
– Umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów,
– Opiekuńczość i życzliwość,
– Zmysł organizacyjny,
– Zdyscyplinowanie.

DO ZADAŃ TECHNIKA HOTELARSTWA NALEŻĄ:

– Obsługa gości,
– Sprzedaż usług hotelarskich,
– Utrzymywanie czystości i porządku w zakładzie hotelarskim,
– Organizowanie usług gastronomicznych,
– Współpraca z biurami podróży,
– Promocja usług hotelarskich.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego może być zatrudniony na stanowiskach technika w obiektach bazy noclegowej:
– hotelach,
– schroniskach,
– motelach,
– pesjonatach,
– kempingach,
– domach wycieczkowych,
– polach biwakowych,
– recepcji i części parterowej hotelu,
– części noclegowej hotelu,
– hotelowym dziale gastronomicznym

Technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Po ukończeniu szkoły uzyskuje następujące kwalifikacje:
T.11      planowanie i  realizacja usług w recepcji
T.12    obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

PROGRAM KSZTAŁCENIA W CZTEROLETNIM TECHNIKUM HOTELARSTWA.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, obejmuje on następujące zagadnienia:
1. Organizacja pracy w hotelarstwie
2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie
3. Obsługa konsumenta
4. Obsługa informatyczna w hotelarstwie
5. Marketing usług hotelarskich
6. Język obcy zawodowy
7. Zajęcia praktyczne

W ciągu 4-letniego cyklu kształcenia uczeń odbywa w klasie II, III i IV praktyki zawodowe w renomowanych trójmiejskich hotelach lub praktyki zagraniczne.