ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Absolwenci w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

KWALIFIKACJE

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kształcąc się w tym zawodzie uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstaw techniki,
 • eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych,
 • marketingu i zarządzania firmą,
 • przygotowania biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej,
 • obsługi i pracy ciągnikiem rolniczym, maszynami rolniczymi, kombajnem zbożowym,
 • obsługi profesjonalnych programów komputerowych wykorzystaniem zasobów Internetu,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym,
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych..

Ponadto uczeń uzyskuje:

 • prawo jazdy kat. „B”;
 • prawo jazdy kat. „T”
 • a także świadectwo ukończenia kursu operatora kierowcy kombajnów zbożowych i rolniczych maszyn samobieżnych które daje uprawnienia do pracy tymi pojazdami.

Kształcenie zawodowe uczeń będzie realizował w szkolnych warsztatach napraw pojazdów.

Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich.