ZSRCKP TO SZANSA NA DOBRY ZAWÓD

Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

SEKCJE SPORTOWE

W szkole działa sekcja siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki koszykowej, tenisa stołowego, piłki nożnej, szachowa i strzelecka.

NIEZALEŻNOŚĆ I SAMODZIELNOŚĆ

Uczniowie mają możliwość pracy weekendowej zarabiając pierwsze pieniądze usamodzielniają się.

INTERNAT

Szkoła oferuje zakwaterowanie w internacie dla uczniów pozamiejscowych lub z trudną sytuacją mieszkaniową.

NAUKA Z PASJĄ

Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili renowację zabytkowego ciągnika.

DOBRZE WYPOSAŻONE WARSZTATY

Warsztaty gwarantują uczniom praktyki na nowoczesnym sprzęcie.

KURSY

Szkoła przeprowadza kursy prowadzenia produkcji rolniczej oraz na kombajn, wózek widłowy.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Uczniowie odbywają praktyki w dużych znanych firmach województwa pomorskiego.

WYJAZDY NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Uczniowie w ramach projektu POWER VET odbywają praktyki w Niemczech.

 

Technik Żywienia

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu zawodowego może:

1) rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z gastronomią, cateringiem i organizacją imprez okolicznościowych;

2) podjąć pracę w każdym obiekcie gastronomicznym: barze, restauracji, kawiarni, stołówce domu wczasowego, restauracji hotelu i innych;

3) po zdaniu egzaminu maturalnego podjąć dalszą edukację na uczelni wyższej na każdym kierunku lub wybrać studiaœściśle związane z profilem technikum, czyli dietetyka, nauka o żywieniu, towaroznawstwo, hotelarstwo i turystyka.

Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności kształtują prozdrowotny tryb życia oraz racjonalny sposób odżywiania. Uczniowie zdobywają umiejętności sporządzania i dekorowania potraw, organizacji procesu produkcji potraw z uwzględnieniem nowoczesnej technologii,  prawidłowej obsługi konsumenta, organizowania przyjęć i bankietów, zarządzania i współpracy w zespole, prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Podczas nauki zawodu uczeń zdobywa wiadomości z zakresu następujących przedmiotów:

– wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

– działalność gospodarcza w gastronomii

– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

– język obcy w gastronomii

– zasady żywienia

– organizacja produkcji gastronomicznej

– usługi gastronomiczne

– pracownia gastronomiczna

– pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

– pracownia obsługi klienta

W ciągu 4-letniego cyklu kształcenia uczeń odbywa (w klasie III) praktyki zawodowe w renomowanych trójmiejskich hotelach i zakładach gastronomicznych lub praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły uzyskuje się następujące kwalifikacje:

T.6 – Sporządzanie potraw i napojów (egzamin w III klasie)

T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (egzamin w IV klasie)

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez OKE na terenie szkoły.