LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

klasy pierwsze technikum 5-letnie

przedmioty ogólnokształcące

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami zakres podstawowy i rozszerzony” , wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

Focus 2 second edition” wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt” podręcznik i ćwiczenia wyd. WSiP

WIEDZA O KULTURZE

Spotkania z kulturą” wyd. Nowa Era

HISTORIA

Historia. Podręcznik dla klasy 1. Zakres podstawowy.”, R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza, wyd. WSiP

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 1” zakres podstawowy, R. Malarz, M. Wieckowski, wyd. Nowa Era

BIOLOGIA

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

CHEMIA

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.”, R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

FIZYKA

Fizyka 1, zakres podstawowy”, wyd. WSiP

MATEMATYKA

Matematyka 1” zakres podstawowy i rozszerzony, W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, wyd. Nowa Era

INFORMATYKA

Informatyka na czasie”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP

 

klasy pierwsze szkoły branżowej - przedmioty ogólnokształcące

 

Przedmiot

Nazwa podręcznika

JĘZYK POLSKI

To się czyta”, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

nauczany w zawodach:

-kucharz

- pracownik obsługi hotelowej

-mechatronik

podręcznik zostanie wybrany po testach diagnostycznych

JĘZYK NIEMIECKI

nauczany w zawodach:

-mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

-mechanik pojazdów samochodowych

-elektryk

Genau Plus 1” wyd. Lektor Klett

HISTORIA

Historia” dla szkoły branżowej, J. , M. Ustrzyccy, wyd. Operon

MATEMATYKA

To się liczy- podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły pierwszego stopnia”, K. Wej, W. Babiański, Nowa Era

INFORMATYKA

Informatyka”. W. Hermanowski, wyd. Operon

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa” B. Breitkopf, M. Cieśla, wyd. WSiP

 

 

Przedmioty zawodowe:

Technik mechatronik

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych”, wyd. WSiP

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1,2” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

Pracownia mechatroniki.” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

 

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

Technika w rolnictwie: A. Kilka, wyd. REA

Mechanik pojazdów samochodowych:

Podstawy elektrotechniki i elektroniki” Marian Doległo, Wydawnictwo komunikacji i łączności . Warszawa

Diagnostyka pojazdów samochodowych” M. Dąbrowski, St. Kowalczyk, G. Trawiński,

Naprawa pojazdów samochodowych” S. Orzełowski, St. Kowalczyk

Silniki pojazdów samochodowych”, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, cz. 1 i2” K. Pachocki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

Kucharz:

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań cz.I, cz. II”, M. Konarzewska, wyd. WSiP

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”, A. Kasperek, M. Kondratowicz wyd. WSiP

Mechatronik:

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1,2” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

Pracownia mechatroniki.” Tokarz Piotr, Dziurski Robert

 

Pozostałe podręczniki zawodowe zostaną podane we wrześniu

 

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących dla klas wyższych:

 

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klas drugich technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami. Klasa 2.” Część 2.1 oraz część 2.2, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

Focus 2 second edition”, S. Kay. V. Jones,

wyd. Pearson,

podręcznik i ćwiczenia

 

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt 1” (kontynuacja)

wyd.WSiP

Effekt 2”, wyd. WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

HISTORIA

Historia. Podręcznik dla klasy 2. Zakres podstawowy.”, J. Czubaty, wyd. WSiP

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Materiały własne nauczyciela

 

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy. T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh

Podręcznik nie jest obowiązkowy

BIOLOGIA

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

CHEMIA

 

 

Informacja zostanie podana we wrześniu 2021

FIZYKA

Fizyka 1. Zakres podstawowy”, wyd. WSiP

 

 

MATEMATYKA

MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy I rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

 

INFORMATYKA

Informatyka na czasie kl. 2. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klas trzecich technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

Przedmiot

Podręcznik

Uwagi

JĘZYK POLSKI

Ponad słowami klasa 3” część 3, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

Focus 3. Second edition.”, S. Kay, V. Jones,

wyd. Pearson

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

Effekt 2” (kontynuacja)

Effekt 3” wyd.WSiP

podręcznik i ćwiczenia

 

HISTORIA

Historia. Podręcznik dla klasy 3. Zakres podstawowy.”, J. Czubaty, P. Szlanta, wyd. WSiP

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Materiały własne nauczyciela

 

GEOGRAFIA

Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego I technikum. Zakres podstawowy”, Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Podręcznik nie jest obowiązkowy

BIOLOGIA

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, J. Holeczek, wyd. Nowa Era

 

BIOLOGIA

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony”, F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowka, W. Zamachowski, wyd. Nowa Era

W klasie z rozszerzonym programem z biologii

CHEMIA

 

 

Informacja zostanie podana we wrześniu 2021

FIZYKA

Fizyka 2, zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

 

MATEMATYKA

Matematyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony”, W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha, D. Ponczek, J. Wesołowska, wyd. Nowa Era

Uczniowie zaopatrują się w podręcznik po skończeniu książki z klasy 2

INFORMATYKA

Informatyka na czasie kl. 3. Podręcznik dla absolwentów szkół podstawowych”, J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J. Wierzbicki, wyd. Nowa Era

 

 

ADRES

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego
im. Macieja Rataja
Rusocin, ul. M. Rataja 12
83-031 Łęgowo

 

KONTAKT

58 301-00-78
58 301-00-61
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl


Wykonanie: newww.pl